Bel 06 24 46 59 05

Wethouder Schrijer neemt aanbevelingen ondernemers over

0

Periodiek vraagt Wethouder Schrijer gerichte feedback op zijn plannen aan Rotterdamse ondernemers. Hun visie en praktijkervaringen resulteerden in concrete aanbevelingen die zijn overgenomen in het Actieprogramma Verbetering Rotterdamse winkelgebieden: ondernemersdiploma, hypotheekgarantie voor ondernemers, leegstandtax, bevorderen van wonen boven winkels en experimenteren met een brancheringsbeheersmaatschappij.

Dominique SchrijerWethouder Dominic Schrijer (Werk, Sociale Zaken en Grotestedenbeleid): “Wil je investeren in een aantrekkelijke woonstad, dan moet je ook investeren in aantrekkelijke winkelstraten.”

Farid Darkaoui (Zakenexpert): “Ik zie grote ambities in het actieplan, maar hoe houd je de snelheid erin? Let ook goed op wie in de winkelgebieden gaat coachen en begeleiden, daarin moet goed geselecteerd worden.”

 

Farid Darkaoui en tanneke jansenTanneke Jansen (Continu organisatie-advies en project-management): “Dit is een duidelijk Rotterdams verhaal. Verzin ook een prikkel die op de langere termijn werkt: stel voorwaarden, zodat winkeliers binding met het gebied krijgen. Ik mis soms wel het denken op stadsniveau: deelgemeenten moeten elkaar op dit gebied niet beconcurreren. Stel ook toelatingseisen. Winkeliers weten soms niet waaraan ze beginnen.”

 


 

Actieprogramma winkelgebieden (Word) Actieprogramma winkelgebieden (PDF)

Copyright 2020 | ContiNU Organisatieadvies & projectmanagement | KvK Rotterdam 24.358.605