Bel 06 24 46 59 05

Verplichte inschrijving Handelsregister voor alle ondernemingen

0

Per 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet ingevoerd. Deze wet houdt in, dat alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland moeten zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het Handelsregister wordt de basisregistratie voor alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. Inschrijving is ook verplicht voor diegenen die nog geen inschrijfplicht hadden, zoals vrije beroepsbeoefenaren, landbouwbedrijven, kerkgenootschappen en verenigingen van eigenaren.

De Kamer van Koophandel is in september begonnen met het benaderen van ondernemers en rechtspersonen die nog niet zijn ingeschreven in het Handelsregister. De overgangstermijn loopt tot en met 31 december 2009 om alle nieuwe inschrijvingen zo gefaseerd en gemakkelijk te laten verlopen.

Copyright 2019 | ContiNU Organisatieadvies & projectmanagement | KvK Rotterdam 24.358.605