Bel 06 24 46 59 05

Verandermanagement

Bij het doorvoeren van veranderingen in uw organisatie, is goede communicatie belangrijk. Veranderingen roepen vaak angst, onzekerheid en weerstand. Hoe gaat u daarmee om?
Door medewerkers actief te betrekken bij de veranderingen en goed te informeren kan weerstand worden weggenomen en draagvlak gecreëerd. Voorbeelden: herinrichting van bedrijfsprocessen, reorganisaties, begeleiding bij groei van de onderneming, opzetten van nieuwe afdeling of divisie, het uitdenken en invoeren van nieuwe systemen met daaruit voortvloeiende veranderingen.

Teambuilding

In veranderingstrajecten gebruik ik vaak teambuildingsmethoden om mensen aan het denken te zetten over het eigen functioneren en functioneren van de afdeling of bedrijfsonderdeel. Door op een niet-bedreigende manier en met enige afstand te kijken naar het eigen functioneren en de werksituatie, komen vaak verrassende en positieve veranderingen tot stand. Ook kan teambuilding het antwoord zijn op de vraag “Hoe krijg ik alle neuzen dezelfde kant op?”.

Coaching in het werk

Een organisatieontwikkeling roept soms vragen op bij leidinggevenden en professionals hoe zij met de nieuwe situatie moeten omgaan. Zij hebben de taak medewerkers te begeleiden en te voorkomen dat zij terugvallen in oude routines en gedragspatronen. In deze situaties kan coaching een goed alternatief zijn. In één op één gesprekken kunnen managers of medewerkers hun vragen voorleggen en bespreken met een coach. Deze coach kan feedback geven en ondersteunen bij het begeleiden van medewerkers. Ook kan de coach signalen uit de organisatie opvangen en vertalen in acties.

U, als ondernemer, bent continu gespitst op de ontwikkelingen in de markt en uw (in)directe omgeving. Zo kunt u steeds uw beleid af stemmen op de nieuwste trends en ontwikkelingen en komt u minder snel voor verrassingen te staan. Maar soms heeft u behoefte aan iemand, die u een spiegel voorhoudt en feedback geeft op uw plannen. Iemand die geen verborgen agenda heeft of een ander organisatiebelang vertegenwoordigt. Een coach kan de rol van sparringpartner goed vervullen. Ook is een serie gesprekken mogelijk, waarbij de coach achter de schermen met u meedenkt (schaduwmanagement). Vanzelfsprekend blijft het besprokene strikt vertrouwelijk.

Copyright 2020 | ContiNU Organisatieadvies & projectmanagement | KvK Rotterdam 24.358.605