Bel 06 24 46 59 05

Procesbegeleiding

Bij discussies over ingrijpende veranderingen of complexe vraagstukken kunnen de emoties hoog oplopen. Ieder wil het belang van de organisatie dienen, maar ook dat van de eigen afdeling, divisie en medewerkers. Juist door betrokkenheid bij het eigen bedrijfsonderdeel is het lastig om met afstand en objectiviteit naar de organisatie te kijken. Soms is het lastig om de rol in de organisatie en de persoon te scheiden. In deze situaties kan het handig zijn een externe procesbegeleider/facilitator te vragen het denkproces en het besluitvormingsproces te begeleiden.

Wat doet een facilitator/procesbegeleider?

De facilitator/procesbegeleider treedt op als voorzitter, die de discussie stuurt en bewaakt. Hij zorgt ervoor, dat alle agendapunten aan de orde komen en dat alle betrokkenen hun mening of visie kunnen geven op een bepaald onderwerp. Hij voorkomt, dat het gesprek blijft steken in het herhalen van standpunten of vervalt in het maken van verwijten. Het is goed te weten hoe alles zo gekomen is, maar het is nu tijd om vooruit te kijken. Vanuit waar u nu staat, bedenken hoe het verder gaat. De procesbegeleider fungeert als bewaker van procedurele standaarden, zoals open communicatie en gelijkwaardigheid.

Werkwijze & voordelen van een facilitator

De procesbegeleider mengt zich niet in de specifieke inhoud van de afspraken of regelingen (pure faciliterende rol). Indien gewenst, maakt de facilitator een verslag van de bijeenkomst, waarin de kern van de discussie, besluiten en actiepunten worden weergegeven. Elke procesbegeleidingsopdracht bestaat uit voorbereiding, procesbegeleiding tijdens de bijeenkomst, eventueel verslaglegging en evaluatie.

In de voorbereiding maakt u afspraken over de inhoud, structuur en opbouw van de bijeenkomst(en) en de mate waarin de procesbegeleider ook inhoudelijk stuurt (bijvoorbeeld bij strategiebepaling kan dit wenselijk zijn). Wij zoeken daar middelen en modellen bij, die aansluiten bij uw organisatie en haar doelstellingen. Bijvoorbeeld een brainstorm waarbij gebruik wordt gemaakt van mindmapping om het denkproces inzichtelijk te maken. Ook de gewenste bijdragen van de deelnemers komen aan de orde. Het einddoel wordt vooraf bepaald; bijvoorbeeld een strategisch- of ondernemingsplan voor de komende periode en eventueel een uitvoerings- of beleidsplan met concrete actiepunten:

  • Bewaakt het proces, los van de inhoudelijke keuzes
  • Frisse blik op mensen, onderlinge relaties en de organisatie
  • Biedt hulpmiddelen om met afstand naar de eigen situatie te kunnen kijken
  • Vertegenwoordigt geen organisatiebelang
  • Externe ogen dwingen.

Copyright 2020 | ContiNU Organisatieadvies & projectmanagement | KvK Rotterdam 24.358.605