Bel 06 24 46 59 05

Werkwijze

Wat levert mijn manier van werken u op?

Ik bied een gedegen en praktische aanpak, die is gebaseerd op brede ervaring en de wens cliënten te helpen met een oplossing waar zij echt iets aan hebben. Quick wins voor een snel zichtbaar resultaat, maar ook werkend voor de lange termijn.

Mijn inzet verdient zichzelf terug door:

 • Voor u als directie/manager: overzicht, tijd en focus op wat écht belangrijk is (door anders organiseren van werkzaamheden en besluitvorming; focus op strategie en grote lijn)
 • Verhoging van arbeidsproductiviteit
 • Verbetering werkverhoudingen, betere en effectievere samenwerking
 • Minder ziekteverzuim, betrokkenheid medewerkers groter
 • Sneller opleveren van projecten
 • Betere procesvoering
 • Evenwichtiger werkverdeling.

En natuurlijk krijgt u:

 • Leesbare en begrijpelijke verslagen: begrijpelijk voor iedereen van directie tot postkamer
 • Praktisch toepasbare adviezen, waarmee direct aan de slag kunt
 • Goede probleemanalyse; luisteren naar achterliggende vragen
 • Zorgvuldigheid in het omgaan met bedrijfsspecifieke en vertrouwelijke informatie
 • Snel zichtbaar resultaat
 • Ontwikkeling van instrumenten en workshops op maat
 • Begeleiding bij omgaan met verandering: mensen in beweging en mee te krijgen
 • Respectvolle benadering: juist in moeilijke situaties hebben medewerkers recht op respect, integriteit en zorgvuldigheid.
 • Recht doen aan de mens én het resultaat behalen: combineren van ‘zachte’ (psychologische) en ‘harde’ (wetenschappelijke) aspecten
 • Ontwikkeling van mens en bedrijf: bewust en actief kennis delen, aan het denken zetten en stimuleren, borging van nieuwe kennis en inzichten in de organisatie.
 • Vooraf heldere afspraken over inhoud van de opdracht, benodigde input medewerkers, randvoorwaarden, tijdsplanning en budget.
 • Projecten die op tijd en binnen budget worden opgeleverd.

In 5 stappen naar resultaat

 1. Diagnose of Quick Scan: Onderzoek wat er speelt in de organisatie: observaties en interviews.
 2. Presentatie Bevindingen & Aanbevelingen: In begrijpelijke taal presenteer ik u uitkomsten van de diagnose of Quick Scan. Beeld van de huidige situatie, Quick Wins (acties waarmee u op korte termijn resultaat kunt boeken), aanbevelingen voor de lange termijn (structurele oplossingen om toekomstproof te zijn).
 3. Plan van aanpak of Visieplan: Aanbevelingen werken we uit tot een handzaam plan van aanpak, waarmee gelijk aan de slag kunt.
 4. Implementatie / Realisatie / Uitrol: Tijdens de realisatie begeleidt en coach ik medewerkers, team en directie. Professionele begeleiding houdt in on the job leren van nieuwe vaardigheden en gedrag, projectmatig werken, klantvriendelijk gedrag, effectief vergaderen en coaching om goed te functioneren in het werk.
 5. Evaluatie: In dit gesprek bespreken wij het verloop van de opdracht en eventuele aandachtspunten. Ook krijgt u tips en aanbevelingen hoe ervoor te zorgen dat de verandering beklijft.

Copyright 2020 | ContiNU Organisatieadvies & projectmanagement | KvK Rotterdam 24.358.605